Dzesēšana

Informācija par efektīvu dzesēšanu ir sagatavota, lai sniegtu pamata izpratni par sarežģīto piena dzesēšanas procesu. DeLaval produktu klāsts ir izveidots, balstoties uz fizioloģiskiem, bioloģiskiem un dzīvnieku uzvedības aspektiem.

Skatīt brošūru

Efficient cooling

Nospiediet uz bildi, lai atvērtu brošūru


Vēlaties izzināt vairāk?

www.milkproduction.com
Ar DeLaval atbalstu

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.