Slaukšana

Buklets "Efektīva slaukšana" ir izstrādāts, lai sniegtu pamatzināšanas un izpratni par piena ieguvi.

Oficiālām mācībām un zināšanu apguvei piesaimniecības kursos pieejamas dažādas krāsainas un noderīgas DeLaval ilustrācijas — sazinieties ar DeLaval, lai tās saņemtu.

Brošūras "Efektīva slaukšana" autore ir Dr. Kerstina Svennerstena-Sjaunja (Dr. Kerstin Svennersten-Sjaunja). Dr. Kerstina Svennerstena-Sjaunja, PhD zootehnijā, sadarbojas ar Zviedrijas Lauksaimniecības Universitāti, DeLaval un Karolinska Institūtu. Dr. Kerstinas Svennerstenas-Sjaunjas pētījumu galvenā tēma ir laktācija. Taču neviena publikācija nebūs pilnīga bez pateicības tiem, kas sadarbojās ar autoru. Praktisku iemeslu dēļ nevaram nosaukt visus atbalstītājus, taču īpaši jāmin tie, kas deva īpašu ieguldījumu:

Dr. Hanss Viktorsons (Hans Wiktorsson), Dr. Lenarts Nelsons (Lennart Nelsson), Lenarts Sedermens (Lennart Soderman), Dr. Ole Linds (Ole Lind), Benijs Ornerforss (Benny Ornerfors).

Visbeidzot īpašs paldies Gunnaram Borgstrēmam (Gunnar Borgstrom), kura ilustrācijas atdzīvina tekstu tik dažādos radošos veidos. 

Skatīt brošūru

Efficient milking

Spiediet uz bildi, lai atvērtu brošūru


Brošūra par VMS

Vēlaties izzināt vairāk?

www.milkproduction.com
Ar DeLaval atbalstu

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.