Kūts un darba vide

Barn environment farm barns

Dzīvnieku uzturēšana vislabākajā veselībā ļauj palielināt arī produktivitāti, piena kvalitāti un rentabilitāti.

Augstas kvalitātes piena ražošana ir tikai daļa no sekmīgas piena ieguves vienādojuma. Mēs jums palīdzam uzturēt ikvienas govs veselību ar virkni risinājumu, kas paredzēti dzīvnieku labturībai, ganāmpulka veselībai un govju komfortam. Laba kūts vide nozīmē piemērotu ventilāciju, apgaismojumu un aizsardzību pret kaitēkļiem.

Vairāk par  kūts vides risinājumiem un  produktiem  lasiet, izmantojot navigāciju kreisajā pusē.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.