Kūtsmēslu izvākšanas aprīkojums

Manure & effluents farm

Efektīva kūtsmēslu pārvaldība veicina labāku slaukšanas higiēnu un ganāmpulka labturību. Tā arī uzlabo kūts iekšējo vidi, samazinot amonjaka līmeni un slāpekļa gāzes atmosfērā. Pareizi izveidota un pārvaldīta kūtsmēslu sistēma saglabā šo atkritumu mēslojuma vērtību. Tā palīdz arī samazināt jebkādu noplūdi upēs, ezeros un gruntsūdeņos.

DeLaval ir viens no lielākajiem kūtsmēslu apstrādes ierīču piegādātājiem pasaulē. Mūsu spēcīgie noteku tīrītāji, preses, sūkņi un skrāpji nodrošina drošu un efektīvu cietu un šķidru kūtsmēslu apstrādes veidu.

Dzīvnieku šķirne, barošanas biežums, barošana, ūdens maisījums, pakaišu materiāls un tā daudzums u. c. ietekmē fermas atkritumu un notekūdeņu veidošanos.

Vairāk par kūtsmēslu un notekūdeņu sistēmām un produktiem  lasiet, izmantojot navigāciju kreisajā pusē.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.