Slaukšana

Gan tad, ja vēlaties izslaukt vairāk govju īsākā laikā, gan tad, ja plānojat operatoru darbu padarīt drošāku un ērtāku, DeLaval piedāvā vislabāko risinājumu jūsu slaukšanas zālei un nepieciešamo aprīkojumu.

15-20 gadus vecas slaukšanas vietas vairs neatbilst mūsdienu govju plūsmas standartiem, lopu izmēram, kā arī slaukšanas prasībām. Novecojušas slaukšanas iekārtas pazemina piena kvalitāti un apdraud tesmeņu veselību. Tā kā slaukšanas iekārtas gada laikā tiek darbinātas ap 1500 līdz 2000 stundu, tās nesniegs vislabākos rezultātus, ja būs novecojušas.

Moderna un jaudīga slaukšanas zāle var palielināt jūsu peļņu, nodrošinot visaugstākās kvalitātes pienu. DeLaval piedāvā vismodernāko aprīkojumu augstas kvalitātes piena iegūšanai – piena mērītājus, piena indikatorus, ķekarus, pupu iemavas, šļūtenes, vakuumsūkņus, automatizētās sistēmas, slaukšanas zāļu aprīkojumu, šķirošanas vārtus, filtrus, piena savācējus u.c.

Mēs piedāvājam visdažādākos slaukšanas risinājumus izcilas slaukšanas higiēnas nodrošināšanai, tesmeņu veselības uzlabošanai, darba izmaksu samazināšanai u.c. nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī iespējai nākotnē paplašināt saimniecisko darbību.

Lasiet vairāk par slaukšanas produktiem un sistēmām, izmantojot navigācijas iespējas lapas kreisajā pusē.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.