Karuseļa tipa

Rotary system

Karuseļa tipa slaukšanas princips ir pierādījis savu efektivitāti. Karuseļa tipa slaukšanas zāles palīdz ietaupīt darbaspēka resursus piensaimniecībās, kurās nepieciešama augsta govju plūsmas caurlaidība stundas laikā. Govis saglabā mieru, un slaukšanas procedūra katrai govij ik dienu ir nemainīga.

Karuseļa tipa slaukšanas zālēs slaucējs atrodas visu laiku vienā un tai pašā vietā, lai veiktu nepieciešamās darbības. Savu vietu slaucējs pamet tikai tādā gadījumā, ja ir radusies kāda problēma govij vai iekārtai. Nepārtraukta govju kustības slaukšanas zālē liek slaucējam strādāt bez nevajadzīgām pauzēm, jo viņam nav jārūpējas un jāorganizē govju plūsma slaukšanas zālē, viņš pilnībā var koncentrēties uz saviem tiešajiem pienākumiem. Karuseļa tipa slaukšanas zālēs slaucējam ir radīti maksimāli komfortabli un galvenais droši darba apstākļi. Uzkāpšana uz platformas, pirmsslaukšanas darba kārtība, slaukšanas aprīkojuma pievienošana un govju nokāpšana no rotējošās platformas vienmēr ir nemainīga.

Karuseļa tipa slaukšanas zāles priekšrocības

  • Govīm līdz slaukšanas zālei ir īss attālums.
  • Govs pati nonāk pie slaucēja, slaucējam nav jāiet pie katras govs.
  • Slaukšanas zāles platforma darbojas nepārtraukti un vienādā ātrumā, tādējādi kontrolējot slaucēju darba tempu.
  •  Platformas griešanās ātrums ir pielāgots katras govju grupas slaukšanas ātrumam.
  • Visām govīm slaukšanas laiks ir vienāds.
  • Dzīvnieku grupas lielumam nav nekādas nozīmes. Papildu govis vai nepilna govju grupa nesagādā problēmas.
  • Katrai govij ir savs steliņģis, kas izskatās vienādi visās slaukšanas reizēs. Blakus esošās govis netraucē viena otrai.
  • Jaunās govis ātri adoptējas pie jaunās iekārtas. Tā vienkārši seko govij, kura ir tai priekšā.
  • Karuseļa tipa slaukšanas zāles ļoti labi iekļaujas fermas plānojumā. Govju plūsmas vadība ir ļoti vienkārša – ar vienu ieejas un izejas koridoru. Viens izejas koridors ārkārtīgi atvieglo nošķiršanu uz apstrādes zonu.

DeLaval piedāvā divu veidu karuseļa tipa slaukšanas zāles – PR (Paralēlā karuseļa tipa slaukšanas zāle) un HBR (Skujiņas karuseļa tipa slaukšanas zāle). Govju galvas ir vērstas iekšup un slaucēji stāv platformas ārpusē PR sistēmā, kamēr govju galvas ir vērstas uz āru un slaucēji stāv platformas iekšpusē HBR sistēmas gadījumā.


2010. gadā tika piedāvāta DeLaval AMR, kas ir automātiska karuseļa tipa slaukšanas zāle lielākiem ganāmpulkiem.

The world's first automatic milking rotary

DeLaval made history on September 14th, 2010 by announcing the introduction of the world’s first ever automatic milking rotary.

Availability

Not all DeLaval products are available in all countries.

For information about the availability of a specific product, please contact your DeLaval dealer.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.