Videi draudzīgs un universāls dezinfekcijas līdzeklis – Peradis.

PeraDis nepiesārņo vidi.

Tā sastāvā izmantotas sadzīvē populāras dezinficējošas vielas - ūdeņraža peroksīds un peroksietiķskābe. PeraDis ir ekonomisks un arī drošs – sadaloties tas nekādā veida neietekmē piena kvalitāti, jo sadaloties veido ūdeni, ogļskābo gāzi un skābekli.

Pielietojuma veidi:

 - Gumijas iemavām pēc katras vai slimo govju izslaukšanas
 - Tesmeņa dvieļiem
 - Zābakiem pie ieejas kūtī
 - Teļu sprostiem pirms jaunu teļu ievešanas

Kāpēc dezinficēt iemavas pēc katras govs?

Gumijas iemavas ir galvenais mastīta ierosinātāju pārnesējs slaukšanas laikā. Pēc govs izslaukšanas slaukšanas iemavās vienmēr paliek nedaudz piena. Šis piens neizbēgami nonāk saskarē ar nākamās govs pupiem un var veicināt infekciju izplatību ganāmpulkā. No šādas infekciju izplatīšanas ir iespējams izvairīties, iemavas dezinficējot pēc katras govs izslaukšanas.

a

DeLaval blogs

Šeit Jūs varat izlasīt par DeLaval jaunumiem un ekspertu viedokļiem.

Loading...

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.