Dzīvnieku labsajūtai

Apmierinātas govis ir ražīgas govis

Dzīvnieku veselība un labsajūta ir DeLaval darba pamats. Ciešā sadarbībā ar klientiem, iestādēm un zinātniekiem mēs izstrādājam tehnoloģijas un dalāmies tehnoloģiskajā kompetencē un zināšanās šajā jomā, radot tādus risinājumus un sistēmas, kas labvēlīgi ietekmē dzīvnieku dabisko uzvedību un veselību.

Dzīvnieku labsajūtas izpratne dažādās vietās atšķiras un ir atkarīga no vairākiem vietējiem faktoriem. Vietējie faktori var būt sabiedrības attīstības līmenis, ekonomika, dzīvnieku ražīgums, tradicionālās vērtības, klimats, augsne un ūdens pieejamība.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.