DeLaval un vide

DeLaval and the environment

Rūpes par vidi ir daļa no DeLaval vērtībām. Mūsu klienti, piena lopkopji, dzīvo un strādā dabai daudz tuvāk nekā lielākā daļa no mums. Mēs zinām, ka lauksaimniecības nozare atstāj iespaidu uz vidi, bet to nopietni ietekmē arī klimata izmaiņas.

DeLaval kā pasaules līmeņa uzņēmumam ir nopietnas saistības pret vidi. Mums ir izstrādāti mērķi, pasākumi, organizācijas un vērtēšanas struktūras, kas nepieciešamas mūsu saistību īstenošanai.

Mēs rūpīgi strādājam, lai uzlabotu energoefektivitāti, iespējami samazinātu dabas resursu izmantošanu, samazinātu atkritumu daudzumu, ierobežotu bīstamu ķīmisko vielu lietošanu un sekmētu mūsu produkcijas otrreizēju pārstrādi, kad izstrādājumi vairs netiek izmantoti. Mēs to visu ņemam vērā, izstrādājot produkciju un risinājumus — no konstruēšanas un iegādes līdz transportēšanai, pildīšanai, patēriņam un utilizācijai. DeLaval darbinieki, piegādātāji un klienti ir svarīgi sadarbības partneri šī mērķa īstenošanai.

DeLaval ir saņēmis ISO 14001 sertifikātu.

Ilgtspējīga piena ražošana

 

SDF

Lasīt vairāk

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.