Ilgtspējīga piena ražošana

Ilgtspējīga piena ražošana ir unikāla DeLaval iniciatīva. Tās mērķis ir mazināt fermu ietekmi uz vidi, vienlaikus pilnveidojot piena ražošanu, fermu produktivitāti un ar to saistīto cilvēku labsajūtu un dzīvnieku labklājību.

Mērķi, kuram ticam, varam sasniegt, izmantojot gudru tehnoloģiju un pakalpojumus, lai palielinātu resursu efektivitāti fermā. Vai, citiem vārdiem sakot, atbalstot lopkopjus, lai viņi varētu izdarīt vairāk, ieguldot mazāk resursu.

Ņemot vērā vides radītos izaicinājumus, mūsu darbs balstās uz četrām savstarpēji saistītām pamatnostādnēm: vide, dzīvnieku labklājība, sociālā atbildība un fermu rentabilitāte.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.